Kantoner i Sverige

År 1970 var Sverige och Schweiz Europas rikaste länder.
I dag har varje schweizare 207 000 euro (ca 2 miljoner SEK) i genomsnittlig privat förmögenhet enligt en ny undersökning vilket gör dem rikast i världen, medan svenskarna får nöja sig med blygsamma 79 477 euro (730 000 SEK) per person.

Schweiz har inte bara passerat, men varvat Sverige!

Hur kommer det sig?

Axel Odelberg tar i boken ”De fattiga & de rika – om Sverige och Schweiz”  upp några av skillnaderna där vi kan finna orsakerna:

”Schweiz är den kulturellt, språkligt och religiöst mest heterogena statsbildningen i Västeuropa. Sverige är en av de mest homogena. Schweiz är en förbundsstat, Sverige är en enhetsstat. För schweizarna är rätten att få vara annorlunda viktigare än millimeterrättvisa. Svenskarnas behov av att vara annorlunda är begränsat. Det är viktigare att kommunalskatten och dagisavgiften inte skiljer sig för mycket mellan Ystad och Haparanda.

Schweiz har världens mest tröga, kompromissinriktade och decentraliserade politiska beslutssystem. Sverige är tillsammans med Frankrike Europas mest centralstyrda land och en motion på socialdemokraternas partikongress kan vara lag i riket ett halvår senare. I Schweiz måste politiska förslag passera en häcklöparbana av checks and balances, innan de eventuellt blir till bindande beslut. I Sverige är lagstiftandet en nypermanentad motorväg för riksdagsmajoriteten.

Schweizarna är småborgerliga och individualistiska. Svenskarna hyllar det proletära och kollektiva. Schweiz har Europas lägsta skattetryck, Sverige det högsta. Schweiz har Europas minsta offentliga sektor, Sverige den största. I Schweiz är facket svagt, i Sverige är det starkt. Schweiz topprankas alltid i grenen ekonomisk frihet, Sverige kommer alltid långt ned.

I Schweiz är folkomröstningar en grundlagfäst rättighet, och medborgarna den yttersta politiska beslutsinstansen, i Sverige är folkomröstningar ett medel som politikerna tar till i taktiska syften. I Schweiz är politik ett förtroendeuppdrag, i Sverige är det ett yrke. I Schweiz är utrymmet för politikerna litet, i Sverige är det stort. I Schweiz är valdeltagandet lågt, i Sverige är det högt. Schweiz politiska beslutsystem är extremt kompromissinriktat, i Sverige råder konfrontationsklimat. Svensk politik går ut på att vinna, schweizisk på att sammanjämka.

Schweizisk politik är jordnära och lokal, den svenska nationell och visionsdriven. En gång var det den svenska stormaktsvisionen som drev. Den havererade. Sedan var det visionen om den arbetsfria inkomsten, alltså välfärdsstaten. Nu har den också havererat. Dagens svenska vision heter ‘det ekologiskt hållbara samhället’. I Schweiz har de politiska ambitionerna alltid stannat vid ett ganska oglamoröst och vardagligt problemlösande och sammanjämkande av motstridiga intressen. Ett påstående som Palmes ‘politik är att vilja’ vore otänkbart i Schweiz. En schweizisk politiker kan vilja hur mycket som helst, det är i alla fall medborgarna som i sista hand som bestämmer.”

Som Vilhelm Moberg skrev, borde de 25 landskapen i Sverige liksom de 26 kantonerna i Schweiz, bilda sina egna republiker som själva tar hand om sina angelägenheter, utom de för riket gemensamma såsom försvaret och utrikespolitiken.

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s