Amerikanernas rusdrycksförbud och svenskarnas Folkhem

I USA har plötsligt alkoholförbudstiden fått en renässans, vilket uppmärksammas av Reason Magazine (se videoklipp nedan).

Rusdrycksförbudet var uttryck för en liknande klyvning som i det samtida Weimartyskland mellan ”kultur” och ”civilisation” och mellan öst/väst, vilken förde landet mot nazismen.

Förbudet i USA var uttryckligen riktat mot östkustens kosmopolitiska kultur och invandrarnas dryckesvanor, och ett nationalistiskt försök att ”amerikanisera” USA och bevara Arkadien.

Men det var inte bara i USA och Tyskland det hände saker på 1920-talet. I Sverige föddes även det svenska ”Folkhemmet”, med ideologiska rötter i just dessa två ländernas nationalistiska traditioner.

1922 höll Sverige folkomröstning om ett rusdrycksförbud, vilken visade på en liknande inre konflikt som den i USA och Tyskland mellan öst/väst. Denna avgjordes nämligen av Skåne som inte delar Uppsveriges frikyrko- och nykterhetstraditioner. 81% skåningar röstade nej.

En hörnsten i det svenska folkhems-bygget kom emellertid att bli den så kallade skötsamhetsideologin, med rötter i den uppsvenska frikyrko- och nykterhetsrörelsen.

I dag när Öresundsregionen integreras och Sverige europeiseras, kolliderar detta svenska puritanska arv med Danmark och resten av Europa. Centralmakten i Mälardalen förkunnar att Sverige inte skall anpassa sig till omvärlden, men i stället tänker exportera ”den svenska modellen” med Systembolag och sexköpsförbud etc till resten av EU.

Vågar man hoppas på att det nyvaknade intresset i det stora landet i väster för förbudstiden, också kan bidraga till en tillnyktring av den svenska debatten?

Annonser

När överger Sverige totalkonsumtionstesen?

I Mälardalen diskuterar centralmakten huruvida Systembolaget skall få ha hemleverans av rusdrycker vilket om man skall ta debattörerna lika allvarligt som de tar sig själv handlar om Volkhälsan och totalkonsumtionen, medan Skåne förvandlas till en tummelplats för illegal handel p.g.a. att Sverige vägrar anpassa politiken till närregionernas alkoholnormer, med korruption, mutor och rättsröta till följd.

I Helsingborg har t.ex. hela lastbillaster som beslagtagits av svenska polisen försvunnit på mystiskt sätt, och utan att journalisterna velat gräva djupare i det. 

HD:s ledare kommer som vanligt dragandes till ”den svenska modellens” och Volkhälsans försvar med den gamla svenska totalkonsumtionstesen, som går ut på att Ola blir friskare, om Jöns dricker mindre.

Man måste nästan jobba på HD:s ledarredaktion, för att inte kunna inse att en politik som gör att t.ex. en Harboe guld kostar 13 kronor på Systembolaget i Helsingborg samtidigt som den kostar 3 kronor på Netto i Helsingør fyra kilometer bort, bara gynnar den svarta marknaden.