Utsiktstorn utan utsikt

Som det alltid brukar gå när politikerna använder centralplanering, istället för att låta slika projekt lösas på frivillig grund i civilsamhället.

Annonser

Centralbanker och John Laws fascinerande historia

I dag när euron befinner sig i kris och den förre amerikanske centralbankschefen Alan Greenspan, nu hävdar att USA kan betala sin stora utlandsskuld, blott och endast genom att trycka pengar (sic) finns kanske anledning att erinra om den skotske 1700-talsekonomen, äventyraren, kvinnotjusaren och hasardspelaren etc John Law, vars spännande och dramatiska levnadsöden är som hämtade ur den bästa av hollywoodfilmer.

Han är ofta kallad ”papperspengarnas fader”, och lyckades övertyga den franske kungen om att han kunde skapa guld av papper.
John Laws ekonomiska innovationer ledde till dagens moderna papperspengar, eller närmare bestämt ”fractional banking”.

Men icke desto mindre resulterade hans projekt i katastrof och ekonomisk kollaps.

Det kan förefalla märkligt, att de flesta i dagens Sverige som annars är skeptiska mot centralplanering inom jordbruk, stålproduktion eller andra områden inom ekonomin, sällan är det när det gälller pengar. Till skillnad från under 1800-talsliberalismens blomstringstid, är debatten om centralbankens berättigande i Sverige numera, död som en överkörd groda på E4:an.

Men i USA har debatten väckts till liv igen, bl.a. tack vare kongressmannen och presidentkandidaten Ron Paul som bl.a. skrivit den läsvärda boken ”End the Fed”.

Vågar man hoppas på något liknande i Öresundsregionen och Euroland?

Här är en film om John Law, som kanske inte riktigt ger rättvisa åt hans rafflande historia och öden, men i vart fall en bild av vad vi kan lära av dem: