(s) förslag diskriminerande mot skåningar

Socialdemokraterna  vill nu bygga en fast HH-förbindelse och har avsatt pengar för det i sin nya budgetmotion.

Men som HD skriver i sin huvudledare i dag:

”När det gäller finansieringen tror man att framtida resenärer klarar av den biten genom avgifter. Troligen en realistisk inställning. Den tid är förbi då alla stora infrastrukturprojekt finansierades med statliga pengar.”

Så långt, så gott. Men det skall i så fall gälla konsekvent för alla stora infrastrukturprojekt i Sverige, och inte riktas speciellt mot just de skånsk-själländska kommunikationerna.

Att den enda avgiftsbelagda vägsträckan i Sverige  utöver olycksbrodern Svinesundsbron som kostar 23 kr/överfart – jfr Öresundsbron som kostar hela 720 kr tur/retur! – skall vara just våra kanske viktigaste trafikleder här i Öresundsregionen, när vi samtidigt genom den höga bensinskatten bekostar andra enorma uppsvenska infrastruktursatsningar, är inget annat än ren och skär diskriminering.

Det tål att upprepas igen, vad som tidigare sagts om Folkpartiets och Moderaternas lika tomma floskler: om man verkligen menar allvar med ambitionerna, sätter man som ett första konkret steg in Vägverkets gratisfärjor på HH-leden!

Annonser

Sveriges energipolitik – två hål i huvudet

Det är sällan HD rapporterar något ur regional synvinkel, men i fredags var förstasidan prydd av en elkontakt i skånska flaggans färger som försöker plugga i ett eluttag i de svenska färgerna. Anledningen är ett nytt system, som slår mot skåningarna.

Det statliga verket Svenska Kraftnät har delat in riket i fyra energihandelsområden, vilket gör att skåningarna kommer få betala 1.000 kronor mer i elräkningar än stockholmarna och norrlänningarna.

Men var lägger HD skulden? Jo, rubriken man väljer skriva är:

”Dansk anmälan ger dyrare elnota”

Det är inte den svenska centralstaten som är problemet, men Öresundsintegrationen och den öppna gränsen mot tvillingstaden fyra kilometer västerut:

”Efter en dansk anmälan till EU är Sverige tvingat att låta danskarna koppla in sig på vårt elnät även när energin inte räcker till för inhemska behov.”

Men var nu centralmaktens beslut att stänga Barsebäck, så smart egentligen?

Först lägger centralmakten i Mälardalen ned Barsebäck, och sedan straffas vi skåningar för att vi inte har någon elproduktion – men HD försöker lägga skulden på naboarna fyra kilometer bort

Upp till bevis (m) och (fp)!

I gårdagens HD slår Folkpartiet ett slag för en fast HH-förbindelse, som blir nödvändig då Fehmarn bält-förbindelsen byggs och HH-leden blir den enda felande länken i Europakorridoren, där man skall kunna åka med snabbtåg från Helsingborg till Hamburg på två timmar.

Av någon anledning poängterar de dock inte alls att förbindelsen behövs för att bygga samman tvillingstäderna Helsingborg/Helsingør och norra Öresundsregionen eller att fullborda ”Sund-ringen” runt Öresund, men:

”En ny förbindelse är angeläget inte bara för Skåneregionen – det är viktigt för hela Sverige. Det är en del i arbetet för att säkra Sveriges konkurrenskraft i en globaliserad ekonomi. ”

Men i gratistidningen City Helsingborgs reportageserie ”Ett år efter valet” om Moderaterna, är rubriken ”M vill komma närmare Helsingör”  där kommunalrådet Anna Jähnke säger sig glädjas åt att partiet tagit ett steg närmare en fast förbindelse:

Vad är det viktigaste ni åstadkommit?
– Vi har flyttat fram positionerna för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Det är det viktigaste.”

Av någon anledning känns dock politikernas högtidliga prat om en fast HH-förbindelse – som man dividerat om nu i över 100 år – mest som varm luft.

Om de menat allvar med intentionerna, hade de väl aktivt verkat för att som ett första konkret steg mot en fast förbindelse, sätta in Vägverkets gratisfärjor på HH-leden?

Kan Vägverkets gratisfärjor trafikera en led i Norrland som är över tre gånger så lång som HH-leden, borde de väl kunna tjäna som en förlängning av det allmänna vägverket även här? Den samhällsekonomiska vinsten hade dessutom blivit mångfalt större, än på någon led i Norrland.

Än så länge är det mycket snack och lite verkstad, (m) och (fp)!

Slopa sexköpslagen

I anledning av en aktuell rapport av Jonas Jonsson på RSFL skrev City Helsingborg häromdagen:

”Fler människor säljer homosex – än heterosex.
Ändå utgår samhället från att prostitution per definition är kvinnor som är offer för mäns förtryck”

Men detta passar förstås inte in i den svenska statsfeminismens mall.

I Skåne har den svenska sexköpslagen bara lett till att helsingborgsbordellerna flyttat fyra kilometer västerut och att man i tvillingstaden numera inte bara täljer guld med pennkniv på Sveriges alkoholpolitik.

T.o.m. en tv-kändis som Maria Erwolter påstås ha tjänat snabba pengar i Hamlets by på ”den svenska modellen” – och varför skulle hon inte göra det, när en helt vanlig kväll på helsingørsbordellerna sägs inbringa ca. 6.000-10.000 DKK, och det är i princip upp till sexsäljaren själv och hans/hennes samvete, om han/hon vill betala skatt? 🙂

I den nya boken ”Renegade History” har historikern Thaddeus Russell även skrivit om hur prostituerade snarare än feminister gjort mest för kvinnors frigörelse:

”In the nineteenth century, a woman who owned property, made high wages, had sex outside of marriage, performed or received oral sex, used birth control, consorted with men of other races, danced, drank, or walked alone in public, wore makeup, perfume, or stylish clothes — and was not ashamed — was probably a whore.

In fact, prostitutes won virtually all the freedoms that were denied to women but are now taken for granted. Prostitutes were especially successful in the wild, lawless, thoroughly renegade boomtowns of the West. When women were barred from most jobs and wives had no legal right to own property, madams in the West owned large tracts of land and prized real estate. Prostitutes made, by far, the highest wages of all American women. Several madams were so wealthy that they funded irrigation and road-building projects that laid the foundation for the New West. Decades before American employers offered health insurance to their workers, madams across the West provided their employees with free health care. While women were told that they could not and should not protect themselves from violence, and wives had no legal recourse against being raped by their husbands, police officers were employed by madams to protect the women who worked for them, and many madams owned and knew how to use guns.”

I Helsingør skrattar man åt sexköpslagen – hela vägen till banken.

När överger Sverige totalkonsumtionstesen?

I Mälardalen diskuterar centralmakten huruvida Systembolaget skall få ha hemleverans av rusdrycker vilket om man skall ta debattörerna lika allvarligt som de tar sig själv handlar om Volkhälsan och totalkonsumtionen, medan Skåne förvandlas till en tummelplats för illegal handel p.g.a. att Sverige vägrar anpassa politiken till närregionernas alkoholnormer, med korruption, mutor och rättsröta till följd.

I Helsingborg har t.ex. hela lastbillaster som beslagtagits av svenska polisen försvunnit på mystiskt sätt, och utan att journalisterna velat gräva djupare i det. 

HD:s ledare kommer som vanligt dragandes till ”den svenska modellens” och Volkhälsans försvar med den gamla svenska totalkonsumtionstesen, som går ut på att Ola blir friskare, om Jöns dricker mindre.

Man måste nästan jobba på HD:s ledarredaktion, för att inte kunna inse att en politik som gör att t.ex. en Harboe guld kostar 13 kronor på Systembolaget i Helsingborg samtidigt som den kostar 3 kronor på Netto i Helsingør fyra kilometer bort, bara gynnar den svarta marknaden.

Centralism så ända in i Norden

På dagens ledarsida i HD slår man ett slag för att Norden skall tala med en enad röst i EU, eftersom ”storleken har betydelse” och ”den gyllene eran för små internationellt inflytelserika länder är över”. Man menar, att:

”medan gemensamma värderingar, kultur och språk, länge varit de naturliga drivkrafterna för nordiskt samarbete, finns det andra strategiska, ekonomiska och säkerhetspolitiska intressen som kanske mer självklart kommer att driva på det nordiska samarbetet i framtiden. Geografi är politik, helt enkelt och Nordens engagemang i Östersjöregionen är därför naturligt. ”

Uppenbart tänker de inte på den logiska geografin här i Sydskandinavien med våra närregioner i Nordtyskland, som Skåne och Danmark har en lång gemensam historia tillsammans med.

Det är 1800-talsskandinavismens gamla spöke, som går igen på HD:s ledarredaktion.

Om Frisland och Saxland fått fortsätta existera som självständiga stater, hade deras språk varit ungefär lika lätta att förstå som våra skandinaviska broderspråk, men i dag är tyvärr saxiskan/plattyskan/lågtyskan nästan helt förträngd av det högtyska riksspråket.

Och vad är det för ”gemensamma värderingar” man talar om? På vilket sätt skulle vi egentligen ha mer gemensamt med en svensk i Lappmarkerna på samma geografiska avstånd som Italien, än med en holsteinare eller mecklenburgare?

Personligen känner jag mig betydligt mer hemma i Holstein, än i ”du fjällhöga nord”.

Det frikyrko- och nykterhetspuritanska arvet på den nordiska taigan norr om Skåne och Danmark blev en hörnsten för de moderna staterna Sverige, Norge och Finland. Dess skötsamhetsideologi, med bl.a. uppfattningen att vägen till ett bättre samhälle kan systematiskt planeras och kontrolleras, skiljer sig från västliga liberala demokratier som i Danmark, där ”den lille mannen” står i centrum.

De tre karaktärsdrag som skiljer skånsk och dansk kultur från svensk och nordisk, brukar anses vara individualismen, kaos-acceptensen och livsglädjen. Och på vilket sätt skulle 7 miljoner skåningar och danskar i Öresundsregionen gagnas av att behöva samsas med 18 miljoner granskogspuritaner? I regionernas Europa där gamla imperialistiska makters gränsdragningar tappar betydelse, är det fritt fram för regioner att gå samman i olika intressegrupper och nätverk.

I detta öppna samhälle, regionernas Europa, där människor, pengar och företag rör sig fritt över gränserna handlar det snarare om vilken politisk nivå som är mest flexibel och överblickbar. Och det är knappast centralmakten i Mälardalen som är det här i Öresundsregionen.

Vi behöver decentralisera, inte tvärtom!

Danska valet: biltullar att vänta för skånska pendlare

Efter en valrysare har vi fått en ny regering västansunds trots att socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val sedan 1906 och liberalkonservativa Venstre fortfarande är landets största parti. Det är tack vare det icke-socialistiska mittenpartiet Radikale Venstres framgång som en ny vänster-mittenregering kan bildas.

Niklas Dougherty gör den intressanta iakttagelsen att när nu Helle Thorning-Schmidt tillträder som ny statsminister i Danmark, är Sverige omgivet av länder med kvinnliga statsministrar och ser detta som en bekräftelse på den svenska statsfeminismens misslyckande:

”Kvinnor kan, alltså. Men inte i Sverige, trots omfattande kvotering av olika slag. Eller kanske just därför. För vem i hela friden kan respektera någon som blivit inkvoterad i något slags tycka-synd-om-mentalitet eller som blivit särskilt frampuffad på grund av att ha en viss grej mellan benen? En sådan ledare skulle aldrig respekteras, oavsett nivå. Ledare måste tillträda på rent meritokratisk kompetens, inte för att det ska råda någon viss turordning eller fiktiv rättviseordning.”

Ur Öresundssynpunkt innebär valutgången kanske ömsom vin, ömsom vatten. Positivt är tveklöst att Dansk Folkeparti mister sitt inflytande, och att de nya gränskontrollerna som socialdemokraterna varit kritiska till därför förhoppningsvis försvinner.  Till gengäld får valresultatet med största säkerhet till följd att biltullarna införs, som slår hårt mot skånska pendlare.

Många hävdar dock, att det skulle strida mot EU:s grundsten om fri rörlighet.

Om den nya regeringen inför biltullarna, måste Danmark dras inför EU-domstolen!

Ingen beskattning utan representation!

Det skrivs mycket i medierna nu inför det danska valet om att danska medborgare bosatta i Skåne saknar rösträtt, och HD kommenterar saken i en ledare i dag:

”Det är en väldigt märklig ordning. Svenskar och finländare som bor utomlands får ju rösta i riksdagsvalet. Men danskar i motsvarande situation får det alltså inte.
En ny dansk regering borde ta initiativ till en ändring av den här förlegade lagen.”

Det är förvisso helt sjukt att danska medborgare som bor i samma lokala stadsområde – Skåne är ju numera genom bron en del av Storkøbenhavn och huvudstadsområdet – nekas rätten att rösta, men det finns också en annan grupp som glöms bort helt i debatten: de många skånska pendlare som är nolltaxerade i Sverige, och betalar all sin skatt i Danmark.

Det är dags att damma av 1700-talets slogan, då de tretton amerikanska kolonierna revolterade mot den brittiska regeringen av samma anledning:

”No taxation without representation!”

Fri invandring och alla människors lika rättigheter

Ibland är historielösheten förskräckande, och hur lätt det är att glömma att så sent som på mina far- och morföräldrars tid, under fem mörka år när Nazityskland ockuperade Danmark mellan 1940 och 1945, gick gränsen mellan krig och fred, och diktatur och demokrati, just här i Öresund.

Tusentals flyktingar tog sig under denna tiden över Sundet där de generellt blev mycket varmt och vänligt mottagna av befolkningen, vilket är en parallell till de många skåningar som stridit i motståndsrörelsen mot svenskarna 1676-79 och tvingades fly till Danmark.

År 1700 utgjorde nästan en fjärdedel av den danska huvudstaden Københanvs befolkning av skånska flyktingar, som flytt undan svält och elände under den svenska ockupationen i Skåne, och försökte skapa sig en bättre tillvaro och framtid västansunds.

Nio år senare, skrev rentav Kronborgs kommendant i Helsingør att den skånska invasionen över Öresund tilltagit och hur han observerat stora skaror av män, kvinnor och barn ta sig över Sundet nattetid i skydd av mörkret.

Alla kontakter mellan Helsingborg och Helsingør som tidigare i praktiken varit en och samma stad, hade nämligen förbjudits av den svenska ockupationsmakten i Skåne. Berlinmuren var ingalunda något nytt påfund:

Vi får nog vara tacksamma över att det på den tiden inte fanns någon Pia Kjærsgaard eller Dansk Folkeparti, som skämtade om att kasta flyktingar med fallskärm från flygplan tillbaka till ”deras eget land”, eller om att skjuta skåningarna tillbaka med katapult över Sundet (eller hur man nu skulle formulerat saken i motsvarande språkbruk på 1600- och 1700-talet).

På den tiden fanns dessbättre heller ingen invandringspolitik, med flyktingförläggningar och arbetsförbud eller studier i bidragssyfte. Man fick jobba och stå på egna ben, ta eget ansvar och arbeta sig uppåt i samhället.

Alex Bengtsson på Nyheter24 har skrivit en läsvärd krönika om hur svenska politiker vid högtidliga tillfällen hyllar principen om alla människors lika värde, men sedan i praktiken handlar precis tvärtom.

Vilket ger Sverigedemokraterna som just vill placera människor i olika fack, med olika rättigheter och bl.a. hindra oss skåningar från att jobba i Danmark, vatten på deras kvarn.

Ingen svensk politiker har dessvärre hittills t.ex. vågat betala det politiska priset för att utmana SD’s konservativa välfärdsnationalistiska argument där de svenska sociala systemen ställs mot fri rörlighet, eller den heliga kon LAS som i praktiken stänger ute lågutbildade och invandrare från arbetsmarknaden.

Men är det inte de sociala systemen och arbetsmarknadslagarna som behöver reformeras, snarare än gränserna som behöver stängas?

Til syvende og sidst kokar allt ner till den demokratiska grundprincipen om alla människors lika rättigheter, såsom t.ex. att bo och leva här.

Men vilka politiker, journalister och debattörer är beredda att seriöst ställa upp på detta?

Förbudssverige

”Vi har i sommar haft flera danskar som kört in på vår gårdsplan och frågat om de fick köpa vin. Döm om deras förvåning när vi måste neka dem. Detta är Sverige, ett av de få länderna i Europa där gårdsförsäljning är förbjudet. Man skäms.”

Carl-Magnus och Marie-Louise Hedin som driver vingården Villa Mathilda i skånska Arild på Kullahalvön och är medlemmar i Danske Vinavlere, på dagens HD debatt.