Den storsvenska exceptionalismen lever

Efter att en internationell undersökning visat att Sverige anses vara världens nästbästa land efter Kanada, slår HD på den stora nationalistiska trumman.

Man inleder  ledaren med att säga:

”Man kan naturligtvis rycka på axlarna åt undersökningar av den här typen.”

Men ändå väljer ledarredaktionen ägna en hel artikel åt det, och det är symptomatiskt att den är illustrerad med en stor Dala-häst.

Lustigt nog rapporterar Metro samtidigt att svenskarna i en annan undersökning utnämnts till världens näst sexigaste folk efter brasilianarna, och Jonas Engman, etnolog och intendent på Nordiska museet, säger där:

”– Det är rätt ambivalent och förknippat med en del obehagliga saker, vikingaideal och nationalromantik som hyllar det blonda slog an i delar av Europa.”

Men det bekymrar inte HD, som inte ens drar sig för att använda förrädar-argumentet mot dem som svartmålar Moder Svea:

”vi ska ha klart för oss att de som målar upp olika domedagsscenarior ofta gör det för att man vill driva utvecklingen i sin intresseriktning.”

Vi bör rätta in oss i ledet, ty:

”Vi har fortfarande i det här landet en stor enighet om vad som gör ett samhälle bra – från skolan via utbildningen och jobben till vården och äldreomsorgen.”

Det är tyska 1800-talsnationalisters idé Volksgemeinschaft/folkgemenskap som blev en hörnsten för det svenska Folkhemmet, vi ser väckas till liv igen på HD:s ledarsida.

Detta, liksom HD:s ihärdiga försvar av politiska monument som hyllar Skånes erövrare hamnar i extra obehaglig dager p.g.a. tidningens historia, då den var pronazistisk när systerstaden precis utanför redaktionsfönstren var ockuperad av Hitlertyskland, och chefredaktören representerade det lokala nazistpartiet Medborgareförbundet på rådhuset.

HD avslutar ledaren:

”Någon politiker borde ta på sig uppgiften att sälja Sverige till svenskarna.”

Gör inte Sverigedemokraterna det?


Så här kunde HD:s chefredaktör Ove Sommelius avbildas på 50-talet, när han var nyligen avhoppad nazist.

Annonser

Sveriges energipolitik – två hål i huvudet

Det är sällan HD rapporterar något ur regional synvinkel, men i fredags var förstasidan prydd av en elkontakt i skånska flaggans färger som försöker plugga i ett eluttag i de svenska färgerna. Anledningen är ett nytt system, som slår mot skåningarna.

Det statliga verket Svenska Kraftnät har delat in riket i fyra energihandelsområden, vilket gör att skåningarna kommer få betala 1.000 kronor mer i elräkningar än stockholmarna och norrlänningarna.

Men var lägger HD skulden? Jo, rubriken man väljer skriva är:

”Dansk anmälan ger dyrare elnota”

Det är inte den svenska centralstaten som är problemet, men Öresundsintegrationen och den öppna gränsen mot tvillingstaden fyra kilometer västerut:

”Efter en dansk anmälan till EU är Sverige tvingat att låta danskarna koppla in sig på vårt elnät även när energin inte räcker till för inhemska behov.”

Men var nu centralmaktens beslut att stänga Barsebäck, så smart egentligen?

Först lägger centralmakten i Mälardalen ned Barsebäck, och sedan straffas vi skåningar för att vi inte har någon elproduktion – men HD försöker lägga skulden på naboarna fyra kilometer bort