Dead men tell no tales

Så här på tioårsdagen av ”Nine Eleven”, kan det också vara på sin plats att fundera över huruvida det egentligen ur rättslig och moralisk synpunkt var rätt att bara mörda Osama bin Laden, när man tveklöst hade möjlighet att taga honom tillfånga och ställa honom inför rätta inför FN:s krigsförbrytartribunal i Haag.

I motsättning till Nürnbergrättegångarna  som starkt bidrog till att nazismen dog ut i Tyskland, kommer de mystiska omständigheterna kring bin Ladens död, begravning till sjöss och att man vägrar släppa några foton som bevis, bara leda till diverse konspirationsspekulationer.

Domaren Andrew Napoletano har många kloka synpunkter:

Annonser

Avstegen från demokratins principer i spåren av 9/11

De flesta av oss minns säkert exakt var vi befann oss när de fruktansvärda terrordåden begicks för tio år sedan, som förändrade både USA och resten av världen.

I kriget mot terrorn har sedan övervakningssamhället byggts ut och staten getts alltmer befogenheter gentemot medborgarna. Demokratiska principer har offrats och rättssamhället urholkats.

I USA har det kostat enorma summor pengar som bidragit till att staten snart är bankrutt, och ”the Patriot Act” ger polisen möjlighet att godtyckligt övervaka medborgare och bryta sig in deras hem, vilket främst drabbar politiska dissidenter.

Detta var just en av de bidragande orsakerna till den amerikanska revolutionen mot britterna, när brittiska soldater tilläts skriva sina egna husrannsakningsorder.

Frågan är, om terroristerna inte lyckades med deras uppsåt trots allt?

I förrgår diskuterade historikern Tom Woods och domaren Andrew Napoletano på TV, bl.a. möjligheten för delstaterna att helt enkelt nullifiera ”the Patriot Act”, vilket även vi i Skåne och andra europeiska regioner kan lära av, när det gäller korkade och farliga lagar som stiftas av centralmakten 🙂